Kommunalvalget 2009
Handicaporganisationer åbner muligheder

Jeg interessere mig for handicappolitik og er aktiv i handicaporganisationer, som frivillig.

Jeg støtter FN’s Standardregler om Lige muligheder for mennesker med handicap, der baserer sig på fire grundlæggende temaer.
  • Indflydelse
  • Ligeret
  • Livsudfoldelse og livskvalitet
  • Tilgængelighed
Der skal være tilgængelighed for alle, og alle skal kunne deltage i og have indflydelse på samfundslivet.
Mennesker med handicap skal have livskvalitet, selvværd og ligeret.

Indflydelse
Mennesker med handicap og deres pårørende skal kunne få viden om deres muligheder for indflydelse og hjælp til at finde den.

Ligeret
Alle mennesker er lige meget værd og har ret til lige behandling. Ligeret betyder, at alle har lige ret til at være en del af samfundet.

Livsudfoldelse og livskvalitet
At have mulighed for livsudfoldelse er en væsentlig forudsætning for livskvalitet. Livsudfoldelse kræver gode muligheder for et godt privatliv, arbejdsliv og fritidsliv.

Et handicap giver forskellige udfordringer for mulighederne for livsudfoldelse. Det kan være i form af begrænsede muligheder på arbejdsmarkedet, det kan være behov for særlige hensyn i forbindelse med fritidsaktiviteter eller nødvendigheden af hjælp og støtte i hjemmet.

Mennesker med handicap skal have mulighed for at udvikle og udnytte deres ressourcer og evner.

Der skal være rummelighed til livsudfoldelse, uanset handicap. Borgere med handicap skal, så vidt muligt, kunne benytte de samme tilbud som alle andre borgere.

Tilgængelighed
Tilgængelighed er afgørende for muligheden for at være en del af samfundslivet. Det handler om fysiske rammer i det offentlige rum, så alle, uanset handicap, kan benytte det.

Tilgængelighed er også tilgængelighed til information. Alle skal have mulighed for at få information, der gør vedkommende i stand til at kunne deltage i det offentlige liv. Borgerinformation skal være tilgængelig og anvendelig for mennesker med handicap.

De fysiske omgivelser i samfundet skal være tilgængelige for mennesker med handicap, for at mennesker med handicap kan opnå uafhængighed, bevægelsesfrihed og sikkerhed.